Projecte Final (Hot Potatoes)
Us presentem el nostre projecte final: Hot Potatoes!

El tema triat és El Ball de Bastons, ja que una escola de l'Arboç ens ha demanat la nostra col·laboració per a que puguin treballar el projecte d'escola de final de curs, que tracta dels balls tradicionals de Catalunya i en especial, del ball de bastons.

Cliqueu el següent enllaç i proveu quant en sabeu d'aquest ball!!


Moltes gràcies,

Sandra, Neus, Joel i Sandra

L'escola al circNo tots els nens poden anar a l'escola degut a la vida itinerant que porten. És el cas, per exemple, dels fills de treballadors d'un circ; la seva vida transcorre d'un lloc a un altre, i l'escolarització en un centre escolar determinat és molt dificultosa. Tot i així, sí poden estudiar, aprendre i seguir el procés educatiu habitual gràcies a les denominades Aules itinerants de Circ. Però, què són?

Es tracta d'una actuació del Programa d'educació Compensatòria e Intercultural del Ministeri d'Educació i Cultura Espanyol (MEC). D'aquesta manera, es preveu la possibilitat de que un professor s'instal·li durant el curs en el circ i imparteixi classe als nens en edat escolar. El programa es desenvolupa a través d'un conveni entre l'empresari del circ i el MEC. La institució pública es compromet a dotar de recursos humans i econòmics a l'escola ambulant. L'empresari, a la seva vegada, assumeix habilitar una caravana vivenda pel professor i una aula escolar.


El naixement d'un nou concepte d'escola:

L'Educació Compensatòria neix com a resposta a la necessitat de col·lectius desfavorits pel seu mitjà de vida itinerant. Aquest nou concepte va ser regulat per un Real Decret el 1983 on es van definir concretament les bases d'un "programa d'atenció educativa a la població itinerant dels circs".

Fins el curs 1995-96 no es van posar en marxa les sis aules itinerants en circs. Amés van aparèixer les dues primeres aules per a temporers. Sis professors pioners atenien un total de 192 alumnes que fins aleshores no anaven a l'escola.

Les bases reguladores d'aquestes aules s'especifiquen en una Resolució de 2004 de la Secretaria d'Estat d'Educació i Universitats. En aquesta resolució, s'estableix que aquestes unitats escolars "atendran, preferentment, a la població en edat escolar obligatòria", tot i així, es contempla l'ampliació d'aquest camp d'acció a Educació Infantil.


A més d'un mestre segur que li agradaria la idea de formar part d'aquesta iniciativa!


Prestatgeria Digital

7:05 Publicat per EL PATI 0 comentaris
Des de la prestatgeria digital de la XTEC, els centres docents poden crear tants llibres virtuals com necessiten i els poden assignar al professorat del centre.


Visiteu el catàleg digital per tenir accés als llibres creats per diferents centres. Per saber com són els llibres digitals i com funcionen visiteu el llibre d'exemple.

La prestatgeria digital de la XTEC és un recurs ofert als centres docents que els permet crear llibres virtuals amb continguts diversos i per a diferents finalitats.

Cada centre pot tenir tants llibres com cregui oportú i, a dins de cadascun d'ells, pot crear tants capítols com calgui. Els capítols estan formats per pàgines que corresponen a les entrades del llibre. Els llibres poden presentar-se en diferents idiomes i formats.

Només els centres i els CRP, identificats mitjançant l'adreça de correu del centre i la contrasenya corresponent, poden crear llibres i designar un usuari/ària XTEC que els administri.

Els llibres es divideixen en capítols. Per a cada un d'ells, es poden definir 4 tipus d'accés per a un usuari/ària, que són: Sense accés (cal entrar prèviament i ser una persona autoritzada), Només lectura, Pot publicar amb aprovació prèvia i Pot publicar SENSE aprovació prèvia. D'aquesta manera, diferents persones poden escriure diversos capítols simultàniament.

Els llibres es poden llegir sense haver d'entrar a l'aplicació, excepte en els capítols sense accés, de manera que qualsevol persona pot veure'n el contingut.

Trobem que és una manera d'incentivar la lectura i la creació de literatura per als més petits. Mentre ho fan es diverteixen i és el que els enganxarà al cap i a la fi.

És una llàstima que no puguem tenir accés a aquest servei, ja que ens hagués agradat fer un llibre de contes i que tots el poguéssiu llegir!!Quaderns Virtuals

6:23 Publicat per EL PATI 0 comentaris


El projecte Quaderns Virtuals és un entorn d'aprenentatge digital que neix i es desenvolupa al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, amb la voluntat de portar a la xarxa els quaderns d'exercicis tradicionals. El projecte està format per un conjunt d'aplicacions de programari lliure que faciliten al professorat de qualsevol nivell i àrea educativa la creació de recursos didàctics multimèdia per tal d'avaluar el progrés i el rendiment de l'alumnat.

Aquest projecte consta de diferents aplicacions web, com poden ser l'editor, visualitzador, generador web... Totes elles desenvolupades en la plataforma Java que requereixen connexió a Internet i que funcionen sobre diferents sistemes operatius.

Els tipus d'activitats definits per l'estàndard QTI i suportats actualment per Quaderns Virtuals són:

 • Selecció
  Són preguntes on s'ha de triar la resposta o respostes correctes d'entre una llista d'opcions. Aquesta llista pot aparèixer en vertical o en horitzontal, i en les seves opcions de resposta pot contenir texts, imatges i/o sons. Exemple
 • Ordenació
  S'ha d'ordenar un conjunt d'elements que es presenten desordenats. Per establir l'ordre correcte caldrà moure cada objecte a la posició adient . L'orientació de les respostes pot ser tant horitzontal com vertical i el material emprat imatges o texts. E
  xemple
 • Omplir espais
  Es tracta d'omplir un o més espais en blanc amb les respostes que l'alumnat consideri correctes. Exemple
 • Arrossegar
  Permeten desplaçar cada resposta cap a la posició correcta. Exemple
 • Zones sensibles
  Són preguntes en les que es poden marcar zones o unir punts d'una imatge. Exemple
 • Dibuix
  Són preguntes en les que l'alumne podrà dibuixar línies i polígons a sobre d'una imatge. Exemple

Projecte 1x1

1:33 Publicat per EL PATI 1 comentaris


Durant el curs 2010-2011 comença el projecte pioner 1x1 a Catalunya, més de 200 centres repartits per tot el territori formaran part d'aquesta innovació didàctica.

Aquest projecte consisteix en:
 • Convertir l’ordinador en l’eina personal de treball dels alumnes
 • Proporcionar la gratuïtat del llibre de text a Catalunya basada en la utilització del format digital i el model 1:1 (1 alumne – 1 ordinador)
 • Subministrar la base per a l’educació dels alumnes en la "vida en un món connectat"
 • Situar Catalunya en el grup de països capdavanters en l’ús de les TIC a l’educació


Però, estan les escoles preparades per a abarcar tal nombre d'ordinadors endollats alhora? Estan els mestres preparats en quant a formació per a canviar la metodologia de les classes i tot el que comporta?

Realment pensem que això s'hauria d'haver anat aplicant poc a poc, deixant als alumnes habituar-se a les noves tecnologies i la manera de treballar continguts amb elles. Si tenen accés a la red, s'hauria de limitar les pàgines a les que poden accedir, si no volem que els nostres alumnes estiguin perdent el temps en jocs d'Internet o mirant videos al youtube.

De la mateixa manera que els mestres han d'aprendre a ensenyar d'una nova forma, els alumnes han de saber aprendre amb els nous recursos que tenen a l'abast.

Donarem el plaç d'un curs per a saber si el Projecte 1x1 té una repercussió positiva en el món de l'educació i comentarem els resultats que es van obtenint al llarg dels 9 mesos que té implantació.
Qualsevol opinió que tingueu al respecte, no dubteu en comentar-la!

Enllaços externs:

Què és el Jclic???El Jclic és una eina que conté un conjunt d’aplicacions informàtiques que serveixen per realitzar diversos tipus d’activitats educatives com per exemple trencaclosques, exercicis de text, paraules creuades...

Aquestes activitats es poden presentar soles o en grups. És aconsellable que es mostrin en grups, ja que així reflectiran un procés de desenvolupament en el coneixement de l’ususari que les executi.
JClic és un programa de còdi obert desenvolupat per la plataforma Java. El seu antecesor és el clic, creat al 1992.

Aquests programes són una eina molt important per l’aprenentatge i cada dia són utilitzats per milions d’educadors d’arreu del món.
A continuació us mostrarem un enllaç on podeu buscar activitats de tot tipus elaborades amb el JClic:

Què és el Hot Potatoes i per a què serveix?Hot potatoes és un conjunt de vàries eines per a elaborar continguts digitals. Aquestes eines permeten elaborar exercicis interactius de tipus pàgina Web i de diferents modalitats. Els exercicis generats són pàgines Web estàndar que utilitzen codi XHTML 1.1 per la visualització, i JavaScript per la interactivitat. Aquests estàndars W3C són soportats per tots els navegadors moderns. Es poden crear exercicis en qualsevol idioma, o en una mescla d'idiomes. No és necessari saber res sobre XHTML o JavaScript per a utilitzar els programes.

Tot el que es necessita fer és introduir les dades (texts, preguntes, respostes, etc..) i els programes crearan automàticament les pàgines Web. Amés, els programes estan disenyats per a que es puguin personalitzar quasi totes les característiques de les pàgines.


Tipus d'activitats que podem fer amb Hot Potatoes:1.- JCloze planteja activitats de text, en les que l'alumne haurà de completar determinades paraules amagades.

2.-
J
Cross és un altre programa amb el que podem crear mots encreuats. Necessitem una sèrie de paraules i les seves definicions.

3.-
JMatch, amb aquest programa farem exercicis de relacionar elements d'una columna amb els de l'altre.

4.-
JMix es tracta d'un programa que produeix exercicis per a ordenar. Poden ser d'ordenar paraules o grups de paraules per a formar una frase, o també ordenar lletres per a formar una paraula.

5.- Amb JQuiz podem crear proves de tipus test, amb un nombre indeterminat de preguntes.


A continuació realitzarem activitats amb el grup i les penjarem al blog per a que pogueu veure quina aplicació didàctica pot tenir.

Esperem que us hagi servit d'ajuda. Ànims per a crear activitats!!